Netwerk

Created with Sketch.

Netwerk

Met de komst van de richtlijn Oncologische Revalidatie is er behoefte ontstaan aan een goed functionerend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten die de (ex)patiënten met kanker adequaat  en met de juiste kennis van zaken kunnen behandelen (zowel in het ziekenhuis  als in de particuliere praktijk). Sinds 2012 is, op initiatief van het Kennemer Gasthuis, gestart met het vormen van dit netwerk.

Elke fysiotherapeut uit het netwerk heeft zijn eigen specialisatie. Overleg goed met uw verwijzend specialist welke specialisatie geschikt is voor uw hulpvraag.

Voor fysiotherapie bij oncologische aandoeningen in de regio Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Hoofddorp, Hillegom, Lisse, Nieuw-Vennep, Velserbroek, Vijfhuizen) kunt u terecht bij de volgende locaties.

Missie & Visie

Doel van dit netwerk is ervoor te zorgen dat het zowel voor de artsen als de patiënten duidelijk is welke fysiotherapeut ze het beste kunnen benaderen, met de juiste specialisatie en kennis, om tot de beste zorg te komen. Binnen het netwerk staat het op deskundige wijze begeleiden en behandelen van (ex)patiënten met kanker centraal.

De fysiotherapeuten binnen dit netwerk voeren hun praktijk verspreid over de regio Kennemerland. Als de complexiteit van de klachten het toestaat vindt de revalidatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis plaats.  Wanneer het, bijvoorbeeld door meervoudige problematiek, nodig is om de behandeling of begeleiding in het ziekenhuis te laten plaatsvinden is dit ook een mogelijkheid.

Samenwerking

Het Oncologie Netwerk Fysiotherapie streeft naar nauwe samenwerking met ziekenhuizen en behandelaars. De gespecialiseerde fysiotherapie is er in opgeleid om te onderzoeken of er behoefte is aan andere disciplines. Het netwerk streeft er ook naar om de samenwerking tussen andere specialisaties goed te verlopen en neemt daarom ook deel aan intercollegiale scholingen.